Oferta

Detektory metalu

Informacje ogólne.
W trakcie produkcji żywności w warunkach przemysłowych składniki wyrobu gotowego nieustannie przemieszczają się na liniach produkcyjnych będąc w kontakcie z różnymi typami metali. Najczęściej jest to stal nierdzewna z której wykonane są wszystkie elementy maszyn posiadające kontakt z żywnością.  W bezpośrednim otoczeniu linii procesowych znajdują się także elementy wykonane z żelaza i metali kolorowych. Pomimo zaawansowanych procedur kontrolnych nigdy nie możemy wykluczyć dostania się  części metalowych do produktu. Innym źródłem takich zanieczyszczeń może być surowiec użyty do produkcji. Dobrym przykładem są tu  owoce i warzywa zbierane w sposób maszynowy. Podczas takiej operacji do strumienia surowca bardzo często wpadają części maszyn rolniczych. 

Detektory metali pozwalają na wykrywanie wszelkich zanieczyszczeń metalowych typu stal nierdzewna, ferromagnetyki i metale kolorowe. Detektory różnią się między sobą w zależności od postaci prześwietlanego produktu. Idealnym rozwiązaniem jest prześwietlanie produktów zapakowanych w opakowania jednostkowe, co skutkuje zawsze najlepszą efektywnością i pozwala na znalezienie najmniejszych drobin metalu. 

Informacje ogólne.

W trakcie produkcji żywności w warunkach przemysłowych składniki wyrobu gotowego nieustannie przemieszczają się na liniach produkcyjnych będąc w kontakcie z różnymi typami metali. Najczęściej jest to stal nierdzewna z której wykonane są wszystkie elementy maszyn posiadające kontakt z żywnością.  W bezpośrednim otoczeniu linii procesowych znajdują się także elementy wykonane z żelaza i metali kolorowych. Pomimo zaawansowanych procedur kontrolnych nigdy nie możemy wykluczyć dostania się  części metalowych do produktu. Innym źródłem takich zanieczyszczeń może być surowiec użyty do produkcji. Dobrym przykładem są tu  owoce i warzywa zbierane w sposób maszynowy. Podczas takiej operacji do strumienia surowca bardzo często wpadają części maszyn rolniczych.

 

Detektory metali pozwalają na wykrywanie wszelkich zanieczyszczeń metalowych typu stal nierdzewna, ferromagnetyki i metale kolorowe. Detektory różnią się między sobą w zależności od postaci prześwietlanego produktu. Idealnym rozwiązaniem jest prześwietlanie produktów zapakowanych w opakowania jednostkowe, co skutkuje zawsze najlepszą efektywnością i pozwala na znalezienie najmniejszych drobin metalu. 

Produkt umieszczony jest na przenośniku taśmowym który przepuszcza go przez okno detektora – tak zwaną bramkę.  Jeżeli w produkcie znajduje się zanieczyszczenie pochodzenia metalicznego detektor wykrywa je. Ostatnim krokiem jest odseparowanie zainfekowanego opakowania (bądź partii produktu przemieszczającego się przez bramkę „luzem”) ze strumienia produktu czystego. Najczęściej realizowane jest to za pomocą odrzutników mechanicznych typu wybijak, łapa czy flipper. Lekkie produkty można separować sprężonym powietrzem.  Produkty bardzo ciężkie zazwyczaj zdejmuje się z linii ręcznie po uprzednim automatycznym zatrzymaniu przenośnika w przypadku detekcji. 
Detekcji zazwyczaj towarzyszą sygnały akustyczne oraz świetlne.

galeria

Detektory przesypowe, często zwane rurowymi służą do detekcji i separacji metali w produktach sypkich takich jak proszki, granulaty, pelety które transportowane są pneumatycznie w rurociągach. Po wykryciu zanieczyszczenia metalicznego cały strumień materiału przekierowywany jest  na chwilę  przez specjalny zawór lub klapę do kosza lub zbiornika przeznaczonego na zanieczyszczony materiał. Najczęstsze i jednocześnie najlepsze  miejscem instalacji detektorów przesypowych znajduje się między wylotem  z silosu magazynowego a maszyną pakującą. 

galeria

Są to specjalne detektory dedykowane wyłącznie do detekcji rurek nalewaków które  mogą dostać się do butelek podczas procesów rozlewniczych. 

 

Kontrola rentgenowska X-ray

W odróżnieniu od detektorów metali systemy Xray umożliwiają dodatkową separację produktów zawierających zanieczyszczenia ciałami obcymi pochodzenia niemetalicznego. Z łatwością wykrywane są w drobiny szkła, kamieni, gumy itp. Znacznie skuteczniej niż w detektorach metalu wykrywane są także zanieczyszczenia metaliczne. 

W odróżnieniu od detektorów metali systemy Xray umożliwiają dodatkową separację produktów zawierających zanieczyszczenia ciałami obcymi pochodzenia niemetalicznego. Z łatwością wykrywane są w drobiny szkła, kamieni, gumy itp. Znacznie skuteczniej niż w detektorach metalu wykrywane są także zanieczyszczenia metaliczne. 

Kontrola produktów zapakowanych

Prześwietlacze dedykowane do sprawdzania produktów spożywczych zapakowanych w opakowania jednostkowe. Produkt przechodzi przez komorę w której  jest prześwietlony promieniowaniem jonizującym.  Układ sterowania przy współpracy z systemem wizyjnym dokonuje sprawdzenia czy w produkcie znajdują się ciała obce. Po wykryciu ciał obcych opakowanie z produktem przekierowane jest poza linię za pomocą wybijaków mechanicznych lub sprężonego powietrza.  

galeria

Kontrola produktów luzem

Zasada działania tego typu prześwietla czy jest taka sama jak urządzeń pracujących z produktami zapakowanymi. Jedyna różnica jest taka że prześwietlany produkt znajduje się na przenośniku taśmowym a w przypadku wykrycia zanieczyszczenia poza linię produkcyjną kieruje się cześć strumienia znajdującego się na taśmie przed i za wykrytym zanieczyszczeniem. 

galeria

Kontrola surowego mięsa – detekcja ciał obcych i kości

Zasada działania tego typu prześwietla czy jest taka sama jak urządzeń pracujących z produktami zapakowanymi. Urządzenia przeznaczone do pracy z surowym i niezapakowanym mięsem mają specjalną konstrukcję która umożliwia im pracę w specyficznych warunkach panujących w ubojniach. Maszyny te są więc odporne na bardzo dużą wilgotność, niskie temperatury oraz stały kontakt z chemią przemysłową stosowaną do mycia i dezynfekcji linii procesowych. 

Informacje dostępne wkrótce

ubój drobiu

Automatyczny rozładunek żywca

Instalacja do automatycznego rozładunku żywego drobiu z samochodów ciężarowych i podawania go na wejście linii ubojowej. Instalacja zawsze projektowana jest z uwzględnieniem zastanych warunków lokalizacyjnych oraz ograniczeń środowiskowych. Instalacja składa się ze sztaplarek, desztaplarek, ciągów transportowych dla skrzynek z drobiem oraz pustych skrzynek. w skład instalacji wchodzą także myjki pustych pojemników. 
Transfer żywca odbywa się przy spełnieniu przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt, higieny i bezpieczeństwa. Automatyzacja obniża koszty utrzymania tej części zakładu oraz znacznie poprawia komfort pracy zatrudnionego personelu.

galeria

Ogłuszanie

Urządzenia do elektrycznego ogłuszania drobiu. konstrukcja nośna wykonana ze stali nierdzewnej a wanna głuszenia wykonana jest z poliestru. Dostępne są modele o długości roboczej od 1,2 m do 3,5 m.
Dostępne są dwa modele ogłuszaczy różniące się między sobą panelem sterowania. Podstawowy panel sterowania posiada regulację napięcia i regulację częstotliwości Napięcie regulowane w zakresie 30-230 V a częstotliwość prądu regulowana w zakresie 10-1500hz. Bardziej rozbudowany model posiada rejestrację prądu przepływającego przez każdego ptaka podczas ogłuszania.

galeria

Oparzelnik jest najważniejszym urządzeniem odpowiedzialnym za późniejsze wyniki osiągane na skubarkach. W naszej ofercie znajdują się dwa podstawowe modele oparzelników - w których woda pompowana i wzruszana jest przez śmigło oraz oparzelniki Jet Air w których ruch wody wymuszany jest poprzez wtrysk powietrza. W zależności od oczekiwanej wydajności linii ubojowej oparzelniki dostępne są w różnych wymiarach. 
W ofercie dostępne są także specjalne oparzelniki dedykowane dla drobiu pływającego. Są to maszyny wyposażone w systemy wodospadowego zaciągania drobiu wiszącego na strzemionach pod powierzchnię wody. Dzięki temu kaczki oraz gęsi są łatwo skubane na standardowych skubarkach w dalszej sekcji linii ubojowej. 

galeria

Oferujemy dwa główne modele skubarek. Są to maszyny przeciwbieżne oraz skubarki belkowe. Każda z maszyn dostępna jest w różnych długościach sekcji skubania. Dobór skubarki realizowany jest na podstawie wydajności linii, parametrów oparzelnika, rodzaju drobiu oraz zadania danej skubarki (skubarka główna, doczyszczająca lub finiszer). Wszystkie skubarki ofertują elastyczne dostosowanie geometrii elementów wykonawczych do długości i wagi ptaków. Oferowane skubarki mają wydajność między 500 a 13500 ptaków / h. 

galeria

Woskowanie

Podczas przetwórstwa kaczek i gęsi niezbędne jest wykończenie woskiem powierzchni skóry ptaka po oskubaniu. Oferujemy kompleksowe rozwiązania woskowania oraz instalację do odzysku wosku. W zależności od wydajności oraz gatunku drobiu dostępne są linie o pojedynczym lub podwójnym przejściu przez wanny woskujące i zbiorniki wychładzania. W skład linii wchodzą także urządzenia peryferyjne takie jak topielniki wosku, pompy recyrkulacji, układy filtracji do odzysku wosku.

galeria

Po otrzepaniu kaczek lub gęsi ze skorupy woskowej zawierającej pozostałości piór,  wosk należy przetopić by można było odseparować wszystkie zanieczyszczenia. Separacja realizowana jest za pomocą filtra lub wirówki. 

galeria

Kompletne linie do drobiu pływającego

Oferujemy kompletne linie do obróbki kaczek i gęsi. Poza skubaniem i oparzaniem proponujemy automatyczne linie do patroszenia oraz maszyny do przetwórstwa podrobów 

  • przenośniki podwieszane
  • myjki skrzynek
  • ogłuszacze
  • oparzanie
  • skubanie
  • patroszenia automatyczne
  • maszyny dedykowane do kaczek
  • woskowanie i odzysk wosku
  • obcinacze łap
  • linie wychładzania

 

kalibracja, ważenie, dozowanie

Urządzenia do ważenia, sortowania i dozowania elementów drobiowych oraz całych tuszek. Elementy spadające z ręcznej lub automatycznej linii dzielenia transportowane są na przenośnikach taśmowych do kalibrownic. Maszyny te ważą w sposób dynamiczny każdy z elementów a następnie sortują je na klasy wagowe. Mechaniczne flippery zrzucają posortowane elementy do skrzynek E2 lub innych pojemników.  Ponad to kalibrownice mogą precyzyjnie dobierać kalibrowane do wagi opakowania zbiorczego (najczęściej 15kg) lub jednostkowego (500/900g). Oferowane urządzenia dostępne są dla wydajności nawet 36.000 elementów na godzinę. 

galeria

Urządzenia do ważenia, sortowania i dozowania elementów drobiowych oraz całych tuszek. W trakcie ważenia produkt transportowany jest na strzemionach (tuszki) lub na specjalnych hakach na które pracownicy nabijają je po operacji dzielenia ręcznego (filety, nogi). Maszyny te ważą w sposób dynamiczny każdy z elementów a następnie sortują je na klasy wagowe. Mechaniczne flippery zrzucają posortowane elementy do skrzynek E2 lub innych pojemników.  Ponad to kalibrownice mogą precyzyjnie dobierać kalibrowane do wagi opakowania zbiorczego (najczęściej 15kg) lub jednostkowego (500/900g). 

galeria

Rozwiązania wymuszające poprawę efektywności oraz szybkości pracy pracowników na liniach rozbiorowych. Każdy z pracowników otrzymuje automatycznie dokładnie zważoną porcję materiału do obronienia : całe tuszki, nogi, skrzydła, filet do doczyszczenia. Następnie wykonuje zadane operacje. System w czasie rzeczywistym rejestruje efektywny czas pracy poświęcony na obórkę danej partii produktu. Na koniec produkt obrobiony poddawany jest ważeniu. Dzięki temu na koniec zmiany dokładnie znana jest efektywność,  uzyski oraz ilość pracy wykonanej przez każdego pracownika z osobna.

galeria

Wagi kontrolne służą do sprawdzania czy dane opakowanie jednostkowe posiada odpowiednią, zadaną ilość produktu. Produkty nie spełniające zadanej wagi odrzucane są poza linię jako nie nadające się do sprzedaży.

galeria

rozbiór drobiu

Linie rozbioru drobiu na stożkach karuzelowych.  Tuszki nabijane przez pracownika na pionowe stożki przemieszczają się wzdłuż linii rozbiorowej. Brygada rozbieraczy odcina poszczególne elementy i odkłada na przenośniki lub do skrzynek. Odpady transportowane są poza linię do kontenera a korpusy automatycznie zdejmowane są do kontenera lub podawane są na odkostniarki.  Linie te znacznie poprawiają szybkość pracy brygady obcinaczy ponieważ prędkość cięcia wymuszona jest przez prędkość przesuwu stożków. 

 

galeria


Dostarczamy wszelkiego rodzaju przenośniki taśmowe jakie można spotkać w ubojniach i rozbieralniach drobiu. Sa to przenośniki produktowe, przenośniki pełnych i pustych opakowań, podwieszane ciągi transportowe do opakowań tekturowych i skrzynek PVC.

galeria

wewnątrz zakładowa logistyka odpadami

Działa pneumatyczne znajdujące zastosowanie w ubojniach drobiu, trzody chlewnej oraz bydła. Systemy te znajdują zastosowanie w wewnątrz zakładowym transporcie odpadów miękkich powstających na  liniach ubojowych, na liniach do patroszenia i doczyszczania Ponadto systemy te świetnie nadają się do transportu odpadów twardych takich jak kości, łby, łapy. Elementy te przesyłane są rurociągami które po zakończeniu uboju mogą być myte za pomocą CIP. Systemy te są w pełni automatyczne. Są znacznie tańsze w eksploatacji od układów próżniowych. Przesył odbywa się za pomocą efektu sonicznego. Możliwe jest transportowanie materiału na odległości przekraczające 300m. Możliwy jest transport poziomy oraz pionowy.  

galeria

Hodowla niosek

Systemy chowu klatkowego Euro C3 MAX służące do produkcji jaj z kodem “3”. 
System opracowany we wczesnych latach 2000. Bateria charakteryzuje się następującymi cechami: poprawione w stosunku do wcześniejszej wersji systemu rozmiary i sposób wykonania gniazda; elastyczny spód klatki; wyściółka gniazda zabezpieczająca przed brudzeniem się jajek; komórki zawierające około 50 niosek – optymalna ilość uwzględniająca dobrostan zwierząt.

galeria

Aviary - system chowu ściółkowego służący do produkcji jaj z kodem “2”. W skład systemu wchodzi układ klatek wyposażonych we podawanie paszy, wody, odbiór pomiotu itp. Najczęstszym układem odbioru jaj jest system Niagara oraz odpowiednio zaprojektowane budynki z systemem wentylacji. 
System ten zapewnia bardzo wysoki standard jakości hodowli niosek przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej produkcji jaj jaka ma miejsce w przypadku chowu klatkowego. 

galeria

Systemy chowu klatkowego służące do produkcji jaj z kodem “1” 

Linie do obróbki masy jajowej i produkcji jaja w proszku

Jajko - produkt zarówno prosty jak i złożony
Pasteryzacja jaj które są delikatne, niestabilne i wrażliwe na temperaturę jest prawdziwym wyzwaniem i wymaga dużej wiedzy na temat procesu. Ponadto, obróbka różnych produktów pochodzenia jajecznego, takich jak jajo całe, białko, żółtko, żółtko solone na tej samej linii przemysłowej jest dużym wyzwaniem.
Proponujemy systemy nadające się do pasteryzacji każdego produktu
Ultra-pasteryzacja przy 74 ° C
W przypadku przetwórców pragnących uzyskać bardzo długi okres trwałości, Nasz dostawca opracował proces pasteryzacji w ultra-wysokiej temperaturze.
Dzięki tej wyjątkowej technologii jaja mogą być przetwarzane w temperaturze do 74 ° C bez wystąpienia koagulacji.
Ta opatentowana metoda daje możliwość osiągnięcia terminów przydatności do 8-10 tygodni. Tradycyjnymi metodami terminy przydatności wahają się w granicach 2-4 tygodni.  Obróbka w 74 °C przyczynia się również do niszczenia bakterii które są najbardziej odporne na ciepło. Będą to na przykład zarodki ptasiej grypy, które mogą być zniszczone tylko powyżej 70 °C.
Klasyczna pasteryzacja w temperaturze 68 ° C
Zakres pasteryzatorów AEC (moduł grzewczy zasilany gorącą wodą) zaspokaja potrzeby przetwórców dla których trwałość nie jest wysokim priorytetem lub wyróżnikiem na rynku

galeria

Suszarnia rozpyłowa do produkcji jaja w proszku
Pionowa wieża rozpyłowa jest instalacją, która wspólnie z liniami pasteryzacji masy jajowej zapewnia produkcję proszku jajecznego o najwyższych parametrach. System został opracowany wspólnie z największymi firmami przetwarzającymi produkty pochodzenia jajecznego. 

Przy projektowaniu tej technologii przyświecały nam następujące cele:
- możliwość przetwórstwa jaja całego, żółtka i białka na tym samym urządzeniu. 
- możliwość uzyskania sypkiego proszku o wyjątkowych zdolności rozpuszczania
- Zachowania cech funkcjonalnych jaja bez uszkodzenia tkanki tłuszczowej
- maksymalna redukcja flory mikrobiologicznej potrzebnej do osiągnięcia długiego okresu trwałości. 
- długie cykle produkcyjne między czyszczeniem instalacji. 

Proszek jajeczny - produkt przyszłości
Dzięki opatentowanej technologii natryskowej  wieża może wyprodukować proszek jajeczny spełniający najwyższe standardy, oferując niezrównane możliwości rozpuszczania.
Czasy trwałości proszku to 18 miesięcy dla całych jaj oraz 36 miesięcy na białko. W tym okresie jajo zachowuje wszystkie funkcje jaja świeżego takie jak spienialność i żelowanie. 
Cykle pracy instalacji pomiędzy myciami rozciągnięte są na bardzo długie okresy: 3-6 miesięcy. Jest to możliwe dzięki konstrukcji wewnętrznej komory suszenia w której nie zachodzi proces odkładania się warstw produktu podczas długotrwałej pracy urządzenia. 

galeria

Przetwórstwo pomidora

Aby uzyskać doskonały produkt końcowy pomidory powinny być przetworzone w maksymalnie krótkim czasie od momentu zbioru. Po dowiezieniu do zakładu przetwórczego na finalną jakość będzie miał także szereg czynników związanych ze sposobem działania linii przetwórczej. Kluczowe będą takie elementy jak rozładunek, mycie, oraz sortowanie owoców. Dostarczamy wszystkie maszyny tworzące kompletne linie do obróbki pomidora umożliwiające wyprodukowanie następujących produktów:
- przecier pomidorowy
- koncentrat pomidorowy
- całe, obierane pomidory

galeria

Aby uzyskać doskonały produkt końcowy pomidory powinny być przetworzone w maksymalnie krótkim czasie od momentu zbioru. Po dowiezieniu do zakładu przetwórczego na finalną jakość będzie miał także szereg czynników związanych ze sposobem działania linii przetwórczej. Kluczowe będą takie elementy jak rozładunek, mycie, oraz sortowanie owoców. Dostarczamy wszystkie maszyny tworzące kompletne linie do obróbki pomidora umożliwiające wyprodukowanie następujących produktów:
- przecier pomidorowy
- koncentrat pomidorowy
- całe, obierane pomidory

 

galeria

Przetwórstwo owoców

Doświadczenie zdobyte w liniach przetwórczych dla pomidora pozwala nam na dostarczanie kompletnych linii przetwórczych do 
- pulp owocowych i soków
- nektarów owocowych
- przeciery zagęszczone
- przeciery
- koncentraty
- dżemy

galeria

Doświadczenie zdobyte w liniach przetwórczych dla pomidora pozwala nam na dostarczanie kompletnych linii przetwórczych do 
- pulp owocowych i soków
- nektarów owocowych
- przeciery zagęszczone
- przeciery
- koncentraty
- dżemy

galeria

Pakowanie aseptyczne

FBR-ELPO dostarczyło około 600 kompletnych instalacji do pakowania aseptycznego.  Uważane jest wiodącą firmę w produkcji nalewarek aseptycznych do produktów płynnych i półpłynnych, klarownych i mętnych, także zawierających kawałki owoców i warzyw. Na naszych pakowaczkach pakowane sa soki, przeciery, koncentraty, produkty mleczne, sosy, zupy i wiele innych. Najczęściej produkty rozlewane są w worki o objętościach 3, 5, 10, 20, 200 i 1000 litrów.

Maszyny te są łatwe w obsłudze a sam proces nalewu odbywa się całkowicie automatycznie. Dozowanie odbywa się za pomocą przepływomierzy lub komórek ważących. Nasze pakowaczki mogą pracować z każdym rodzajem korków dostępnych na świecie. Sterylizacja korków odbywa się za pomocą natrysku pary wodnej, dezynfekującego środka chemicznego lub sterylnym powietrzem.

Cały cykl produkcyjny kontrolowany jest przez inteligentny system wizyjny (IVS) składający się z komputera, ekranu dotykowego oraz sterownika PLC.

Nasze pakowaczki bag-in-box do napełniania worków  3, 5, 10 i 20 litrowych 
są wysoko oceniane w branży mleczarskiej, gdzie nasze urządzenia służą do pakowania mleka i produktów pochodnych takich jak milk-shake, musy i śmietany 

W liniach pakujących nalewaczki łączone są z szeroką paletą sterylizatorów dobieranych do charakterystyki produktu, najpopularniejsze są pasteryzatory rurowe (przeciery, sosy) oraz płytowe (soki, koncentraty). W obróbce bardzo gęstych produktów stosujemy sterylizatory skrobakowe.

galeria

Nasz dostawca zainstalował około 600 kompletnych instalacji do pakowania aseptycznego.  Uważany jest wiodącą firmę w produkcji nalewarek aseptycznych do produktów płynnych i półpłynnych, klarownych i mętnych, także zawierających kawałki owoców i warzyw. Na naszych pakowaczkach pakowane sa soki, przeciery, koncentraty, produkty mleczne, sosy, zupy i wiele innych. Najczęściej produkty rozlewane są w worki o objętościach 3, 5, 10, 20, 200 i 1000 litrów.

Maszyny te są łatwe w obsłudze a sam proces nalewu odbywa się całkowicie automatycznie. Dozowanie odbywa się za pomocą przepływomierzy lub komórek ważących. Nasze pakowaczki mogą pracować z każdym rodzajem korków dostępnych na świecie. Sterylizacja korków odbywa się za pomocą natrysku pary wodnej, dezynfekującego środka chemicznego lub sterylnym powietrzem.

Cały cykl produkcyjny kontrolowany jest przez inteligentny system wizyjny (IVS) składający się z komputera, ekranu dotykowego oraz sterownika PLC.

Nasze pakowaczki bag-in-box do napełniania worków  3, 5, 10 i 20 litrowych 
są wysoko oceniane w branży mleczarskiej, gdzie nasze urządzenia służą do pakowania mleka i produktów pochodnych takich jak milk-shake, musy i śmietany 

W liniach pakujących nalewaczki łączone są z szeroką paletą sterylizatorów dobieranych do charakterystyki produktu, najpopularniejsze są pasteryzatory rurowe (przeciery, sosy) oraz płytowe (soki, koncentraty). W obróbce bardzo gęstych produktów stosujemy sterylizatory skrobakowe.

galeria

Separacja

Oferowanre przez nas wirówki to maszyny specjalnie zaprojektowane do odtłuszczania i standaryzacji mleka, śmietany i serwatki. Separatory te są budowane specjalnie dla zastosowań mleczarskich i dopasowane do bardzo wysokich prędkości wirowania dysków co gwarantuje najlepsze wyniki w separacji cząstek o małych średnicach (tłuszcz, zanieczyszczenia, zarodniki i bakterie, itp).Standardowa konstrukcja tych separatorów zapewnia podawanie produktu pod ciśnieniem za pomocą łagodnego systemu dopływu. Następnie produkt przyśpieszany jest do prędkości niezbędnej do separacji bez ryzyka uszkodzenia kulek tłuszczowych 

Duża powierzchnia pracy, wysoka prędkość wirowania oraz zdolność do bardzo szybkiego wydalania szlamu prowadzi do maksymalnej separacji oraz efektywności oczyszczania. 
Odtłuszczone mleko oraz śmietana odprowadzane sa z wirówki pod ciśnieniem - nie jest potrzebna dodatkowa pompa odprowadzająca obie frakcje z wirówki. 
Oferujemy wirówki o wydajnościach od 1500 do 50.000 l / h.

Wirówki serii  RE-P serie zostały zaprojektowane specjalnie do oczyszczania mleka surowego (krowy, owce, kozy, etc.) oraz serwatki. 

Separatory te są budowane specjalnie dla zastosowań mleczarskich i dopasowane do bardzo wysokich prędkości wirowania dysków co gwarantuje najlepsze wyniki w separacji cząstek o małych średnicach (tłuszcz, zanieczyszczenia, zarodniki i bakterie, itp).Standardowa konstrukcja tych separatorów zapewnia podawanie produktu pod ciśnieniem za pomocą łagodnego systemu dopływu. Następnie produkt przyśpieszany jest do prędkości niezbędnej do separacji bez ryzyka uszkodzenia kulek tłuszczowych 
Duża powierzchnia pracy, wysoka prędkość wirowania oraz zdolność do bardzo szybkiego wydalania szlamu prowadzi do maksymalnej separacji oraz efektywności oczyszczania. 
Odtłuszczone mleko oraz śmietana odprowadzane sa z wirówki pod ciśnieniem - nie jest potrzebna dodatkowa pompa odprowadzająca obie frakcje z wirówki. 
Oferujemy wirówki o wydajnościach od 3000 do 35.000 l / h.

Separatory serii RE-B są specjalnie zaprojektowanymi wirówkami stosowanymi do separacji różnych mikroorganizmów  i zarodników  bakterii z mleka surowego. Dzięki temu osiągane są następujące korzyści:
- Przedłużenie terminu przydatności 
- Poprawa właściwości bakteriologicznych mleka stosowanego do wyrobu serów oraz proszku mlecznego i serwatkowego
- Przywracanie jakości mleka w przypadku nieprawidłowości zaistniałych podczas udoju, transportu i warunków środowiskowych.
Podczas separacji bakterii, mleko zostaje również oczyszczone z wszelkich możliwych zanieczyszczeń i ciał obcych. Proces usuwania mikroorganizmów może odbywać się jedno lub dwufazowo (z recyrkulacją). Separatory te są budowane specjalnie dla zastosowań mleczarskich i dopasowane do bardzo wysokich prędkości wirowania dysków co gwarantuje najlepsze wyniki w separacji cząstek o małych średnicach (tłuszcz, zanieczyszczenia, zarodniki i bakterie, itp).Standardowa konstrukcja tych separatorów zapewnia podawanie produktu pod ciśnieniem za pomocą łagodnego systemu dopływu. Następnie produkt przyśpieszany jest do prędkości niezbędnej do separacji bez ryzyka uszkodzenia kulek tłuszczowych 
Duża powierzchnia pracy, wysoka prędkość wirowania oraz zdolność do bardzo szybkiego wydalania szlamu prowadzi do maksymalnej separacji oraz efektywności oczyszczania. 
Odtłuszczone mleko oraz śmietana odprowadzane są z wirówki pod ciśnieniem - nie jest potrzebna dodatkowa pompa odprowadzająca obie frakcje z wirówki. 
Oferujemy wirówki o wydajnościach od 3000 do 35.000 l / h.

galeria

Obróbka termiczna

Pasteryzatory serii HTST (High Temperature Short Time) służą do automatycznego lub półautomatycznego procesu obróbki świeżego mleka pasteryzowanego i produktów ubocznych.
Głównym celem pasteryzacji mleka jest zniszczenie zawartych chorobotwórczych drobnoustrojów. Cel ten osiąga się zazwyczaj poddając produkt działaniu wysokiej temperatury w krótkim czasie. po sterylizacji następuje jego szybkie schłodzenie. 
Kompletne linie do pasteryzacji wyposażone są także w następujące urządzenia:
- standaryzacja, klaryfikacja, baktyfugacja
- odgazowanie
- homeogenizacja

Linie przetwórcze do mleka E.S.L. (Extended Shelf Life).W porównaniu z klasycznymi instalacjami H.T.S.T. W liniach ESL produkt podgrzewany jest do wyższych temperatur. Po pasteryzacji, produkt jest przechowywany w temperaturze + 4°C, Następnie rozprowadzany jest na rynku. przydatność do spożycia to typowo 3 tygodnie  od daty napełnienia.

Instalacje membranowe

Celem procesu odwróconej osmozy jest uzdatnianie wody do ogólnego użytku przemysłowego a w szczególności:
- Oczyszczanie wody procesowej w liniach mleczarskich. Możliwość wykorzystania wody użytej do płukania rur, kadzi, zbiorników itp. 
- Przetwórstwo serwatki. Po procesach klarowania, pasteryzacji wirowaniu serwatka może być podzielone na dwie frakcje: retentat zawierający praktycznie wszystkie składniki suchej masy i permeat serwatki (woda i sole organiczne).Proces RO może służyć do zagęszczania serwatki do 18-25%. dzięki temu jest wstępem do dalszego zagęszczania serwatki na stacjach wyparnych i ostatecznie wysuszeniu. daje to wymierne oszczędności na kosztach suszenia oraz transportu na większe odległości. 
- przetwórstwo mleka pełnego lub odtłuszczonego.  Mleko jest wstępnie zatężone na instalacji RO do zawartości suchej masy w retentacie około 30%. Ta operacja może być wykonane jako wstępne zagęszczenie do etapu odparowania, a następnie wysuszenia.

galeria

Przetwórstwo serwatki. Po klarowania, pasteryzacji i wirowaniu serwatka może być podzielone na dwie frakcje: retentat zawierający praktycznie wszystkie substancje stałe (białka serwatkowe, laktoza i sole mineralne) oraz permeat zawierający  wodę i chlorek sodu. 
W przypadku gdy produkowany jest proszek serwatkowy lub płynny koncentrat nano filtracja jest zalecana ponieważ obniża o co najmniej 40% stężenie sodu w ostatecznym proszku.

Przetwórstwo mleka całego lub odtłuszczonego. Zastosowanie takie samo jak w przypadku instalacji odwróconej osmozy. Nanofiltracja w odróżnieniu od zagęszczania metodą ultrafiltracji umożliwia przygotowanie wstępnie zagęszczonego mleka zawierającego całą laktozę.

Produkcja białek serwatkowych (frakcjonowanie i zagęszczanie białka).
Proces ultrafiltracji stosowany jest w obróbce wstępnej. Serwatka dzielona jest na dwie frakcje: jedną pełną białek oraz drugą pozbawioną białka. Pierwsza frakcja nazywana jest jako WPCXX gdzie "XX" przedstawia procent zawartości białka (np. WPC35, WPC60 lub WPC80). Druga frakcja zawiera sole i laktozę i może zostać dodatkowo zagęszczona po procesie odwrotnej osmozy lub nanofiltracji celem pozyskania laktozy.

Standaryzacja białka mlecznego. Podobnie jak w przypadku zagęszczania białka serwatkowego normalizacja białka mlecznego odbywa się poprzez ultrafiltrację. Otrzymany produkt uboczny składa się z wody, soli i laktozy, i może być dalej zagęszczony w procesie odwróconej osmozy. 

Zagęszczanie mleka. Otrzymany produkt uboczny składa się z wody, soli i laktozy, który mogą być dalej przetwarzany na instalacji RO. W tym przypadku mogą być przygotowywane dwa różne koncentraty białka (RPP 50/60/70/80/85 i MPI90)

Oczyszczanie wody. Proces ten drastycznie zmniejsza zanieczyszczenia  mikrobiologiczne jak bakterie (w tym Pseudomonas lub Escherichia coli), wirusy, drożdże, grzyby, pleśnie, glony.

Suszenie rozpyłowe

Suszenie rozpyłowe umożliwia transformację nadawy ze stanu płynnego do fazy proszkowej przez rozpylanie cząstek nadawy w atmosferze o wysokiej temperaturze. 

Nadawą może być roztwór, zawiesina, emulsja, żel itp. Wysuszony produkt może otrzymać postać proszku, granulek lub aglomeratu. Proces suszenia rozpyłowego składa się z kilku etapów
- Zatężanie - maksymalne odprowadzenie wody z produktu pierwotnego. Zazwyczaj realizowane na wirówkach lub instalacjach membranowych. 
- Rozpylanie -  etap atomizacji stwarza optymalne warunki dla odparowywania wody i uzyskania oczekiwanych parametrów proszku. 
- Kontakt kropelki nadawy z gorącym powietrzem. Na skutek tego 95% wody zawartej w kropelkach odparowywanych jest w czasie kilku sekund.
Odparowanie odbywa się dwuetapowo - w pierwszej kolejności odprowadzana jest wilgoć z powierzchni cząsteczki. Drugi etap rozpoczyna się, gdy nie ma już dostatecznej ilość wilgoci na powierzchni. Dochodzi wtedy do dyfuzji wilgoci z głębi cząsteczki. 
- Odpylanie za pomocą cyklonów, filtrów workowych i odpylaczy elektrostatycznych 

Proces suszenia rozpyłowego jest procesem ciągłym oraz łatwo kontrolowanym za pomocą współczesnych układów sterowania.  Może on być stosowany w przypadku suszenia produktów wrażliwych na temperaturę. 

Na wieżach rozpyłowych w łatwy sposób można otrzymać produkty typu instant które posiadają bardzo dobrą rozpuszczalność. 

Dzięki zastosowaniu różnych typów układów atomizacji (dysze, dyski) oraz różnych geometrii komory suszenia (wieża wysoka lub kompaktowa) możliwe jest suszenie produktów o różnych parametrach fizyko-chemicznych.

galeria

Granulacja, instantyzacja

Specjalne instalacje przeznaczone do instantyzacji  proszków spożywczych. Pozwalają one na uzyskanie produktu aglomerowanego. Urządzenie przeznaczone jest do produkcji ciągłej. Jest zdolne do tworzenia aglomeratów o strukturze porowatej "maliny". Cząsteczka tego typu łatwo chłonie ciecze, a więc natychmiast ulega rozpuszczeniu. Główne zastosowanie to produkcja żywności, napojów i produktów dietetycznych. Ponadto wszędzie tam gdzie stosowane są drobne proszki, które bez użycia instantyzera po wrzuceniu do wody pływałyby na powierzchni lub tworzyły osady na dnie. W procesie konwersji proszku w aglomerat wykorzystywane jest para. Poprzez sterowanie parametrami procesu można wpływać na parametry fizyczne i mechaniczne otrzymanego materiału.

galeria

O firmie

Jesteśmy grupą inżynierów zaangażowanych w doradztwo i dobór rozwiązań technologicznych wspomagających szereg procesów przemysłowych.  Rozwiązania naszych partnerów  można spotkać w wielu zakładach przetwórstwa spożywczego. Nasza specjalizacja to drobiarstwo i urządzenia do produkcji i przetwórstwa jaj. Naszą ofertę uzupełniają maszyny ogólnego zastosowania służące do ochrony zdrowia konsumenta – detektory metalu oraz systemy prześwietlaczy rentgenowskich.

kontakt

dane kontaktowe

Primeris
ul. Czesława Kłosia 8/39
02-466 Warszawa

tel.:  +48 22 403 94 71
fax.: +48 22 400 74 03lokalizacja Biura

lokalizacja na mapie Google